Red Teaming


Strategisch Red Teaming

Strategisch Red Teaming is een concept waarmee cognitieve fouten zoals groepsdenken, spiegelen, culturele misvattingen en tunnelvisie kunnen worden voorkomen bij planning en uitvoering van strategiën. Door inzet van onze Risk Management professionals middels Red Teaming kunt u inzicht krijgen in de cognitieve fouten in uw organisatie, waarna u vervolgens, middels eigen inzicht, de gewenste aanpassingen in uw organisatie kunt door voeren.

Strategisch Red Teaming helpt organisaties bij het identificeren van zwakke en verkeerde aannames en betrekken de complexiteit van de omgeving in het planningproces.

Operationeel Red Teaming

Operationeel Red Teaming is erop gericht een organisatie uit te dagen om haar beveiliging en effectiviteit hierin te verbeteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie pas effectief is, wanneer het onderdeel van een continu proces betreft. Operationeel Red Teaming voorziet hierin.

Een vorm van Operationeel Red Teaming is het vormen van een team penetratie testers dat de beveiliging van een organisatie test, welke vaak niet op de hoogte is van het bestaan van het team of de exacte opdracht welke het team uitvoert. Deze wijze van Operationeel Red Teaming geeft een realistischer beeld van de ‘staat van paraatheid’ van de beveiligingssystemen dan oefeningen, rollenspelen, of aangekondigde audits.