Interim Managament


Middels Interim Management biedt Security Projects u de mogelijkheid om door de inzet van tijdelijke Risk Management professionals vorm te geven aan de Risk Management vraagstukken binnen uw organisatie.

Redenen om gebruik te maken van Interim Management kunnen divers zijn;

* Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:
  • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
  • de huidige manager langdurig ziek is
  • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
  • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld
* Reorganisatie of herstel omdat:
  • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
  • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
  • dit vereist wordt door externe instanties
Het gebruik maken van tijdelijke Risk Management professionals heeft als voordeel dat er minder verbondenheid is met (de geschiedenis van) de organisatie en het daarom makkelijker is moeilijke beslissingen te kunnen nemen.

Daarnaast is een frisse blik van een tijdelijke Risk Management professional goed om vraagstukken vanuit een andere invalshoek te beoordelen en oplossingen aan te dragen die voorheen over het hoofd werden gezien.