Ministerie O,C & W


Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Security Projects verzorgt voor het ministerie de coördinatie en uitvoering van beveiligingswerkzaamheden tijdens door het ministerie georganiseerde evenementen en bijeenkomsten. Onder de noemer "Regieteam Veiligheid" draagt Security Projects zorg voor de coördinatie van de diverse beveiligingsinzet en communicatie met de diverse stakeholders.

Indien u met deze referent in contact wenst te treden over de dienstverlening van Security Projects kunt u contact opnemen met de heer Th. van Kouterik, BVA (beveiligingsambtenaar) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap middels een e-mail naar p.th.vankouterik@minocw.nl